Är det ett brott att använda någons text eller bild?

En av de vanligaste frågorna är huruvida det är brottsligt att kopiera och använda någon annans text och eller bild i t. ex sociala medier. Vi ska försöka reda ut det i den här artikeln. Det korta svaret är dock ja, det är normalt ett brott att utan medgivande använda någon annans upphovsrättsliga verk (exv … Läs mer